L-eżempju tal-familji nsara huwa aktar urġenti llum minn qatt qabel.

“Fis-socjetà tagħna llum, il-preżenza ta’ familji Nsara eżemplari huwa ferm aktar urġenti minn qatt qabel.”  Dan stqarru l-Q.T.  Benedittu XVI  waqt l-omelija fil-quddiesa  f’Żagreb, fil-Kroatia nhar il-Ħadd, 5 ta’ Ġunju 2011.

Il-Papa, li kien fit-tieni jum tal- Vjaġġ Appostoliku f’dan il-pajjiż appella sabiex kulħadd jirrikonoxxi il-ġmiel, l-hena u x-xhieda taż-żwieġ nisrani u l-ħajja tal-familja; kif ukoll jiċħad is-sekulariżmu, il-kontraċezzjoni artifiċjali u l-koabitazzjoni bejn koppji mhux miżżewġa, għaliex dawn kollha jmorru kontra l-imħabba vera.  Huwa fakkar kif il-familja nisranija hija sinjal speċjali tal-preżenza u l-imħabba ta’ Kristu u kif hija għandha kontribut speċifiku u uniku x’tagħti fl-evanġeliżazzjoni.

F’diversi mumenti matul id-diskors tiegħu quddiem folla ta’ madwar 400,000 persuna, il-Papa deher emozjonat u dan ifakkar ukoll f’diskors li huwa kien għamel  ftit aktar minn sena qabel f’Malta, li fih kien qal li bħala poplu aħna għandna nkunu kburin li pajjiżna jiddefendi t-trabi mhux imwiedla u jħeġġeġ ħajja familjari stabbli billi jgħid “le” għall-abort u d-divorzju.

Id-diskors ta’ Benedittu XVI f’Żagreb sar eżattament ġimgħa wara r-riżultat tar-referendum Malti, u meta wieħed jiftakar li wieħed mis-segretarji privati tal-Papa huwa s-saċerdot Għawdxi, Monsinjur Alfred Xuereb, huwa diffiċċli timmaġina li l-Mexxej tal-Knisja Kattolika ma kienx infurmat bil-verdett tal-poplu Malti dwar id-divorzju. U għalhekk, jista’ jagħti l-każ li filwaqt li l-Papa kien qiegħed ikellem lill-poplu Kroat, f’xi ħin minnhom huwa ġab ukoll quddiem għajnejh lil dak Malti?