X’tfisser li tfittex lil Alla?

Ftit ħsibijiet qosra misluta mill-ktieb ta’ Thomas Merton, “The Silent Life”.

 • Li tfittex lil Alla!  Il-kunċett huwa wieħed familjari. Ir-realtà wara l-kunċett hija misteru.
 • Ħadd fid-dinja ma jaf eżattament xi tfisser, li tfittex lil Alla, sakemm huwa stess ma jkunx digà fi triqtu biex isibu.
 • Ħadd ma jista’ jgħid lil xi ħadd ieħor xi tfisser din it-tfitxija, jekk l-ieħor ma jkunx imdawwal, fl-istess waqt, mill-Ispirtu li jkun qed jitkellem f’qalbu stess.
 • Ħadd ma jista’ jfittex lil Alla, jekk huwa ma jkunx diġà beda jsibu.
 • Ħadd ma jista’ jsib lil Alla, jekk qabel Alla ma jkunx diġà sab lilu.
 • Il-bnedmin kollha kienu maħluqa minn Alla biex isibuH, allura l-bnedmin kollha huma msejħa biex ikun bnedmin ta’ Alla.
 • Għandna nfittux lil Alla?
 • L-aktar liġi profonda fil-bniedem hija l-bżonn tiegħu għal Alla. Għal ħajja.  Alla huwa l-Ħajja.  “Fih kienet il-ħajja, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bniedem; id-dawl li jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jifmhux. (Ġwanni 1:15)
 • Il-bżonn l-aktar profond tad-dlam tagħna huwa li d-dlam jifhem id-dawl li hemm jiddi f’nofsu.
 • Alla nnifsu tana l-kmandament, “Inti għandek tħobb lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha, u b’ruħek kollha u b’saħħtek kollha.”
 • Imma min huwa, Alla?  Fejn qiegħed, Alla?
 • Alla nnifsu qal, “Ħa jiddi d-dawl mid-dlam”. Dak li idda fi qlubna biex jagħtina d-dawl tal-għarfien tal-glorja ta’ Alla, li tiddi f’wiċċ Kristu.” (2 Kor 4:6)
 • Il-Fidi hija d-dawl li tilluminana fil-misteru.
 • U din il-glieda bejn dawl u dlam, hija għaddejja propju fil-qalb ta’ dak li qiegħed ifittex lil Alla.