Periklu li tintefa l-fjamma tal-fidi.

Vatikan, 27 Jannar 2012:

“F’partijiet kbar tad-dinja l-fidi għaddejja mill-periklu li tintefa bħal fjamma li qed jispiċċalha il-fjuwil. Qegħdin niffaċċjaw kriżi profonda ta’ fidi u telfien tas-sens reliġjuż, u dan huwa l-akbar sfida għall-Knisja llum.

“Għalhekk it-tiġdid tal-fidi irid ikun il-prijorità fl-impenn tal-Knisja kollha fi żminijietna.  Nittama li s-Sena tal-Fidi, bil-kollaborazzjoni mill-qalb ta’ dawk kollha li jiffurmaw il-Poplu ta’ Alla,  tkun tista’ tikkontribwixxi biex terġa tagħmel lil Alla preżenti mill-ġdid f’din id-dinja u biex tiftaħ għall-bnedmin l-aċċess għall-fidi u għall-fiduċja f’dak Alla li ħabbna sa l-aħħar, f’Ġesù Kristu msallab u rxoxt.”

Minn diskors li l-Papa Benedittu XVI għamel lill-parteċipanti fil-laqgħa plenarja tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi.  Ġimgħa 27 ta’ Jannar 2012.

Taħseb li bħala nisrani/ja, inti tista’ tagħmel xi ħaġa biex din il-fjamma tal-fidi ma tintefiex?

  • Fil-familja tiegħek…
  • Fuq il-post tax-xogħol…
  • Fil-ħanut mnejn tixtri…
  • Mal-ġirien u mal-ħbieb…
  • Fil-parroċċa jew fl-għaqda li tattendi…
  • Fil-Knisja, mhux biss dik tal-ġebel, imma wkoll dik ħajja…

Iktbilna …>