Il-fjakkola Benedittina se tinxtegħel f’Malta

Din is-sena l-ordni tal-Benedittini għażel li l-fjakkola tal-paċi, tama u fraternita’, magħrufa bħala ‘L-Fjakkola Benedittina’, ċerimonja li ssir kull sena, tinxtegħel f’Malta.  Sa mill-1964 il-fjakkola hija simbolu li jinġarr f’ pellegrinaġġ li jibda’ mill-belt magħżula u jintemm f’Monte Cassino (qrib Ruma) fis-santwarju ta’ San Benedittu.

Din is-sena l-Fjakkola Benedittina se tinxtegħel f’Malta mill-Arcisqof Pawlu Cremona O.P. nhar il-Ħadd 4 ta’ Marzu waqt quddiesa li se jikkonċelebra flimkien ma’ Monsinjur Pietro Vittorelli, Arci-abbati  ta’ Monte Cassino u Monsinjur Renato Boccardo, arċisqof ta’ Spoleto u Norcia.

Din il-quddiesa, li se tkun animata mill-Kor Benedittin ta’ Monte Cassino se ssir fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann fil-5.30pm.

Wara li tintemm il-quddiesa, l-Prim Ministru Dr Lawrence Gonzi, se jilqa’ l-fjakkola fil-Berġa ta’ Kastilja, fil-Belt Valletta.

Continue reading “Il-fjakkola Benedittina se tinxtegħel f’Malta”