Il-Papa jistqarr l-importanza għal għajnuna lil min hu bil-ġuħ

Print Friendly, PDF & Email

Fi stqarrija lid-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Ġnus Maqgħuda għall-Ikel u l-Agrikoltura, Jose Graziano da Silva, il-Papa Benedittu XVI qal li l-Knisja tqis bħala importanti ħafna l-inizjattivi agrikoli, għax dawn jgħinu biex jingħata l-ikel min hu bil-ġuħ.

Meta kien qed jikkommemora l-Jum Dinji tal-Ikel, il-Papa, fil-messaġġ tiegħu, issottolinea l-importanza ta’ dan il-jum partikolarment fid-dawl tal-kriżi ekonomika kurrenti u qal li “l-aċċess għal nutrizzjoni sana u suffiċjenti hu dritt fundamentali ta’ kull persuna”

Żied billi faħħar il-fatt li dan il-Jum kien iddedikat għar-riflessjoni fuq l-irwol tal-Koperattivi Agrikoli li jitimgħu lid-dinja. Qal li “mhux qed nitkellmu biss dwar l-appoġġ lill-koperattivi bħala espressjoni ta’ struttura differenti ta’ organizzazzjoni ekonomika u soċjali, imma wkoll li jkunu kkunsidrati bħala strument ta’ azzjoni internazzjonali”.

Il-Kap tal-Knisja Kattolika qal li “l-Knisja tappoġġa l-koperattivi agrikoli bħala mezz ta’ għejxien ta’ esperjenza ta’ għaqda u solidarjeta li mhux biss jikkontribwixxu għall-ekonomija, imma anki għat-tkabbir soċjali, kulturali u morali tal-komunita”.

Benedittu XVI temm jisħaq dwar ir-rwol importanti li għandhom in-nisa fiż-żamm u t-tħaddim tal-koperattivi għall-gid tas-sistema tal-familji.

Ħajr: Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja tal-Arċisqof

Leave a Reply

%d bloggers like this: