Il-Papa f’Santa Marta: Il-fidi ma tinbiegħx

Is-Sibt, 6 ta’ April 2013: Biex insibu l-martri m’hemmx bżonn immorru fil-katakombi jew fil-Kolossew: il-martri huma ħajjin issa, f’tant pajjiżi. L-Insara jinsabu ppersegwitati minħabba l-fidi. F’xi pajjiżi ma jistgħux iġorru s-salib: jiġu kkastigati jekk jagħmlu dan. Illum, fis-seklu wieħed u għoxrin, il-Knisja tagħna hija l-Knisja tal-martri.

aktar