Il-Papa f’Santa Marta: Tirreżistux lill-Ispirtu s-Santu

It-Tlieta, 16 ta’ April 2013: Din kienet it-twissija tal-Papa Franġisku meta waqt omelija tiegħu huwa tkellem dwar il-martirju ta’ San Stiefnu li, qabel ġie mħaġgar, xandar lil Kristu Rxoxt waqt li wissa lil dawk preżenti bi kliem qawwi: ‘Ja nies ta’ ras iebsa, intom għalaqtu qalbkom u saddejtu widnejkom, u dejjem waqaftulu lill-Ispirtu s-Santu’. 

aktar