Il-Papa f’Santa Marta: Imbierka mistħija!

It-Tnejn, 29 ta’ April 2013: Il-konfessjonarju la huwa ħanut taż-żebgħa tal-ħwejjeġ li jneħħi t-tbajjiet tad-dnub, lanqas seduta ta’ tortura fejn jiffrustaw lil dak li jkun. Infatti l-konfessjonarju huwa laqgħa ma’ Ġesù u mmissu b’idejna l-ħlewwa tiegħu. Imma hemm bżonn nersqu għas-sagrament mingħajr ċajt jew nofs veritajiet, b’manswetudni u bil-ferħ, fiduċjużi u armati b’dik l-imbierka mistħija, il-virtù tal-umli li ġġegħilna nħossu ruħna midinbin. Huwa għar-rikonċiljazzjoni li l-Papa Franġisku  ddedika l-omelija tal-quddiesa ċċelebrata nhar it-Tnejn filgħodu, 29 ta’ April 2013, fil-kappella tad-Domus Sanctæ Marthæ.

aktar