Il-Papa f’Santa Marta: Dik il-persekuzzjoni instigata mill-prinċep tad-dinja

Is-Sibt, 4 ta’ Mejju 2013: L-Insara llum huma iktar ippersegwitati milli fil-bidu tal-istorja tal-Kristjaneżmu. Il-kawża oriġinali ta’ kull persekuzzjoni hija l-mibegħda tal-prinċep tad-dinja lejn il-bosta li kienu salvati u mifdija minn Ġesù bil-mewt u l-qawmien tiegħu. L-uniċi armi biex dawn jiddefendu rwieħhom huma l-kelma t’Alla, l-umiltà u l-manswetudni.

aktar