Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu, il-mhux magħruf

It-Tnejn, 13 ta’ Mejju 2013: Jiġina li ngħidu ‘l-Ispirtu s-Santu, dak il-mhux magħruf’ waqt li naħsbu dwar il-bosta li għadhom illum ma jafux jispjegaw sewwa min hu l-Ispirtu s-Santu u jgħidu, ‘Ma nafx x’naqbad nagħmel biH!’ Jew jgħidulek: ‘L-Ispirtu s-Santu huwa l-ħamiema, dak li jtik is-seba’ doni.’ Imma hekk l-imsejken Spirtu s-Santu huwa dejjem l-aħħar u ma jsibx post tajjeb f’ħajjitna.

aktar