L-Ispirtu s-Santu u l-azzjoni li jwettaq biex imexxina lejn il-Verità

8. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 15 ta’ Mejju 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nixtieq nieqaf nitkellem fuq l-azzjoni li l-Ispirtu s-Santu jwettaq biex imexxi lill-Knisja u lil kull wieħed u waħda minna lejn il-Verità. Ġesù nnifsu jgħid hekk lid-dixxipli: “iwassalkom għall-verità kollha” (Ġw 16:13), billi hu nnifsu hu “l-Ispirtu tal-verità” (ara Ġw 14:17; 15:26; 16:13). Continue reading L-Ispirtu s-Santu u l-azzjoni li jwettaq biex imexxina lejn il-Verità