Il-Papa f’Santa Marta: It-talb qalbieni u umli jagħmel l-għeġubijiet

It-Tnejn, 20 ta’ Mejju 2013: Talb qalbieni, umli u qawwi jagħmel il-mirakli: dan kien il-messaġġ li ta l-Papa waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu, it-Tnejn 20 ta’ Mejju 2013, fid-Dar  Santa Marta.  Il-Papa kien qiegħed jikkummenta fuq l-Evanġelju li  jirrakkonta kif id-dixxipli ma rnexxielhomx ifejqu tifel. Ġesù nnifsu kellu jindaħal u jilmenta min-nuqqas ta’ twemmin ta’ dawk preżenti. Meta wieġeb għat-talba tal-missier biex ifejjaqlu lil ibnu, Huwa qal li kollox kien possibbli għal min kellu l-fidi.  Il-Papa Franġisku nnota li spiss dawk li jħobbu lil Ġesù ma jissugrawx wisq fit-twemmin tagħhom fih u lanqas ma jafdaw għal kollox fih.

aktar