Il-Papa f’Santa Marta: L-umiltà konkreta tan-Nisrani

Il-Ġimgħa, 14 ta’ Ġunju 2013: Mingħajr l-umiltà, mingħajr il-kapaċità li nagħrfu pubblikament id-dnubiet proprji u l-proprja dgħufija umana, ma nistgħux nilħqu l-fidwa u lanqas ma nippretendu li nħabbru lil Kristu jew li nkunu xhieda tiegħu. Dan jgħodd ukoll għas-saċerdoti. L-Insara għandhom dejjem jiftakru li l-għana tal-grazzja, rigal ta’ Alla, hija teżor li għandna ngħassu ġo ġarar tal-fuħħar biex tkun ċara l-qawwa straordinarja ta’ Alla, li ħadd ma jista’ jagħmel tiegħu għall-kurrikulu personali tiegħu.

aktar