Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu lil Missierna

Il-Ħamis, 20 ta’ Ġunju 2013: M’hemmx bżonn ta’ ħela ta’ ħafna kliem biex titlob: il-Mulej jaf dak li rridu ngħidulu. L-importanti hu li l-ewwel kelma tat-talba tagħna tkun ‘Missier’. Huwa l-parir ta’ Ġesù lill-appostli dak rilanċjat mill-Papa Franġisku dalgħodu, il-Ħamis 20 ta’ Ġunju 2013, waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Domus Sanctæ Marthæ, presjeduta mill-Qdusija Tiegħu u kkonċelebrata, fost l-oħrajn, mill-Kardinal Zenon Grocholewski, Prefett tal-Kongregazzjoni għall-Edukazzjoni Kattolika, li kien qed jakkumpanja grupp ta’ kollaboraturi tad-dikasteru.

aktar