Sekularizzazzjoni jew Sekulariżmu

Holqien tal-Bniedem

“Kollox għandu żmienu … hemm żmien biex tiskot u żmien biex titkellem” [Koħèlet 3:1, 7] F’termini moderni, dawk aktar sekulari, ngħidu li kollox għandu l-moda tiegħu, u dan mhux biss fil-ħwejjeġ u l-ilbies, imma wkoll fil-kliem. Kultant ċertu kliem jew espressjonijiet bħal donnhom isiru moda, allura ħallina nużawhom u nfajruhom, anke jekk mhux dejjem nifhmu sewwa x’inkunu ngħidu u dwar xhiex qegħdin nitkellmu. L-importanti li nimxu mal-moda, anke jekk din ma tkunx tixirqilna jew tgħodd għalina. Continue reading “Sekularizzazzjoni jew Sekulariżmu”