Nemmen fi Knisja waħda

16. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 25 ta’ Settembru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-Kredu aħna ngħidu “Nemmen fi Knisja waħda”, jiġifieri nistqarru li l-Knisja hi unika u li din il-Knisja hi għaqda waħda fiha nfisha. Imma jekk inħarsu lejn il-Knisja Kattolika fid-dinja niskopru li hi tiġbor fiha kważi 3,000 djoċesi mxerrda mal-kontinenti kollha: tant ilsna, tant kulturi! Hawn insibu Isqfijiet ġejjin minn tant kulturi differenti, minn tant pajjiżi. Hawn l-Isqof tas-Sri Lanka, l-Isqof ta’ l-Afrika ta’ Isfel, Isqof mill-Indja, hawn ħafna hawnhekk… Isqfijiet mill-Amerika Latina. Il-Knisja hi mxerrda mad-dinja kollha! U safrattant l-eluf ta’ komunitajiet Kattoliċi jiffurmaw għaqda waħda. Kif jista’ jseħħ dan? Continue reading Nemmen fi Knisja waħda

Il-Knisja hija Omm, tkomplija

15. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 18 ta’ Settembru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum sa nerġa’ nitkellem fuq ix-xbieha tal-Knisja bħala omm. Lili togħġobni wisq din ix-xbieha tal-Knisja bħala omm. Għalhekk ridt nerġa’ lura fuqha, għax din ix-xbieha jidhirli li trid turina mhux biss kif inhi l-Knisja, imma anki liema wiċċ għandu jkollha dejjem iżjed il-Knisja, din ommna l-Knisja. Continue reading Il-Knisja hija Omm, tkomplija

Open letter to Pope Francis

Open letter to Pope Francis http://wp.me/pLSJI-wQ

Dear Pope Francis,

Kindly permit me to express my heartfelt wishes to you on this happy occasion of the sixtieth anniversary of the 21 September 1953, a day that Your Holiness has so often recalled as an important one for you. 

It was Monday, the first day of spring and students’ day in your country.  You were nearly seventeen years of age and were planning to attend students’ day festivities.  However soon it became evident to you that Someone, who had been awaiting you for so long, had made other plans.  A voice, which you heard only in your heart, invited you to enter San José de Flores parish church and to go to confession.  When, on that day, you accepted that invitation, it meant the end for your plans and the beginning for His.  Continue reading Open letter to Pope Francis

Il-Knisja hija Omm

14. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 11 ta’ Settembru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nerġgħu naqbdu l-katekeżi fuq il-Knisja f’din is-Sena tal-Fidi. Qalb ix-xbihat li l-Konċilju Vatikan II għażel biex jgħinna nifhmu aħjar in-natura tal-Knisja, hemm dik ta’ “omm”: il-Knisja hi omm tagħna fil-fidi, fil-ħajja sopranaturali (ara Kostituzzjoni dommatika Lumen gentium, 6.14.15.41.42). Din hi waħda mix-xbihat li l-aktar jużaw Missirijiet il-Knisja fl-ewwel sekli u naħseb li tista’ tkun utli għalina wkoll. Ngħid għalija hi waħda mill-isbaħ xbihat tal-Knisja: il-Knisja omm! F’liema sens u b’liema mod il-Knisja hi omm? Nitilqu mir-realtà umana tal-maternità: x’tagħmel l-omm? Continue reading Il-Knisja hija Omm

It-Tieġ mhux iż-Żwieġ

Ittra li rċevejna u li tirrakonta l-esperjenza ta’ ġuvni u tfajla li marru jgħixu flimkien bla ma żżewġu biex jiffrankaw l-ispejjeż tat-tieġ. L-ismijiet ġew mibdula biex jostru l-identità tal-persuni.  Napprezzaw jekk wara li taqra din l-esperjenza tħallilna l-kummenti tiegħek.

Jisimni Ruth. Żewġi jismu Tony. Minn sentejn u nofs ilu ‘l hawn sirt nifraħ u nħossni kburija meta nuża din il-kelma – żewġi. Ilna ngħixu flimkien kważi ħames snin, imma huwa biss f’dawn l-aħħar sentejn u nofs, li bdejt insejjaħlu żewġi. Qabel kont ngħid li kien il-partner li ngħix miegħu. In-nies kienu jgħidu li aħna poġġuti. Tant tweġġani din il-kelma! Naf li hemm min kien jgħidhielna b’disprezz, imma mhux kulħadd, għax anke ommi stess, li m’għandi ebda’ dubju mill-imħabba kbira tagħha lejja, mhux darba jew tnejn kienet użatha magħna stess. Continue reading It-Tieġ mhux iż-Żwieġ