Il-Papa f’Santa Marta: L-umiltà hija l-qawwa tal-Evanġelju

It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru 2013: ‘Illum hawn, fil-Vatikan, tibda l-laqgħa mal-Kardinali konsulturi li qegħdin jikkonċelebraw fil-quddiesa. Nitolbu lill-Mulej li x-xogħol tagħna tallum jagħmilna iktar umli, iktar mansweti, iktar paċenzjużi, iktar fiduċjużi f’Alla, għaliex hekk il-Knisja tista’ tagħti xiehda tajba lill-bnedmin. U waqt li l-poplu ta’ Alla jaraw lill-Knisja, iħossu x-xewqa li jiġu magħna.’ Dan kien il-kliem tal-Papa Franġisku fi tmiem l-omelija tal-quddiesa ċċelebrata mal-komponenti tal-Kunsill tal-Kardinali t-Tlieta filgħodu, l-1 ta’ Ottubru 2013, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. U fil-jum tal-festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, patruna tal-missjonijiet, il-Papa ried ifakkar ix-xiehda ta’ fidi u ta’ umiltà.

aktar