Is-silenzju jagħmel ħoss?

Artiklu RM2000 – Il-Fehma tal-Papa għal Settembru 2013:  Biex in-nies tal-lum jerġgħu jiskopru l-valur tas-silenzju u b’hekk jisimgħu l-vuċi ta’ Alla u ta’ ħuthom il-bnedmin

Is-silenzju jagħmel ħoss?  Minn Maria Theresa Portelli

Lanqas qatt ma basru li esperjenza ta’ tmint ijiem setgħet tbiddlilhom ħajjithom!  Kif setgħu jgħaddu ġranet sħaħ fis-silenzju f’din il-ħajja mgħaġġla ta’ kuljum?  Iżda din kienet l-esperjenza ta’ ħames voluntiera fl-Ingilterra li kienu mistiedna biex għal ftit żmien iħallu kollox warajhom u jidħlu għal esperjenza ta’ silenzju.  Continue reading “Is-silenzju jagħmel ħoss?”