Il-Papa f’Santa Marta: Min jagħżel l-aħjar parti

It-Tlieta, 8 ta’ Ottubru 2013: Titlob ifisser tiftaħ il-bieb għall-Mulej sabiex ikun jista’ jagħmel xi ħaġa biex jirranġa l-affarijiet tagħna. Il-qassis li jagħmel dmiru imma li ma jiftaħx il-bieb lill-Mulej, jirriskja li jsir biss ‘professjonista’.   Il-Papa Franġisku, waqt il-quddiesa ċcelebrata dalgħodu, it-Tlieta 8 ta’ Ottubru 2013, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, waqaf fuq il-valur tat-talb: mhux dak ‘bħall-pappagall’ imma dak ‘magħmul bil-qalb’ li jwassal biex inħarsu lejn il-Mulej, biex nisimgħu lill-Mulej, biex nitolbu lill-Mulej.

aktar