Il-Papa f’Santa Marta: It-tama, din il-virtù mhix magħrufa

It-Tlieta, 29 ta’ Ottubru 2013: It-tama hija l-iktar umli mit-tliet virtujiet teologali, għaliex fil-ħajja din tistaħba. Madankollu hija tinbidel fi profondità, bħal ma mara tqila hija mara imma hi bħal qisha se tinbidel għaliex se ssir omm. Dwar it-tama l-Papa Franġisku tkellem dalgħodu, it-Tlieta  29 ta’ Ottubru 2013, waqt il-quddiesa ċcelebrata fid-Dar Santa Marta, waqt li rrifletta fuq l-atteġġjament tal-Insara fl-istennija tar-rivelazzjoni tal-Iben ta’ Alla.

aktar