Il-Papa f’Santa Marta: L-istedina għall-festa m’għandhiex prezz

It-Tlieta, 5 ta’ Novembru 2013: L-eżistenza nisranija hija stedina bla ħlas għall-festa; stedina li ma tistax tixtriha għaliex tiġi mingħand Alla, u li għaliha trid twieġeb bil-parteċipazzjoni u bil-kondiviżjoni. Din hija r-riflessjoni ssuġġerita lill-Papa Franġisku mill-qari liturġiku (Rumani 12, 5-16a; Luqa 14, 15-24) tal-quddiesa ċcelebrata dalgħodu, it-Tlieta 5 ta’ Novembru 2013, ġewwa d-Dar Santa Marta. Qari, spjega l-Papa, li jurina kif inhi l-karta tal-identità tan-Nisrani; kif inhu Nisrani. U li minnu wieħed jifhem qabel xejn li l-eżistenza nisranija hija stedina; insiru Nsara biss kemm-il darba nkunu mistednin.

aktar