Il-Papa f’Santa Marta: Id-dgħufija ta’ Alla quddiem it-talb tal-poplu tiegħu

Is-Sibt, 16 ta’ Novembru 2013: Alla huwa dgħajjef biss quddiem it-talb tal-poplu tiegħu. Mela huwa t-talb il-vera qawwa tal-bniedem: m’għandna negħjew qatt inħabbtu fuq il-bieb tal-qalb ta’ Alla, nitolbu l-għajnuna, għaliex meta jissejjaħ biex jiddefendi l-poplu tiegħu, Alla qatt ma jkun sodisfatt.

aktar