Il-Papa f’Santa Marta: Il-fedeltà lejn Alla ma tinnegozjax ruħha

It-Tnejn, 18 ta’ Novembru 2013: Hemm periklu moħbi li qed jiġri mad-dinja. Dan huwa dak tal-globalizzazzjoni tal-uniformità eġemonika kkaratterizzata mill-ħsieb uniku li, permezz tiegħu, f’isem ta’ progressiżmu adolexxenzjali, wieħed ma jaħsibhiex darbtejn li jirrinega t-tradizzjonijiet proprji u l-proprja identità. Dak li għandu jikkunslana huwa iżda li quddiemna hemm dejjem il-Mulej fidil għall-wegħda tiegħu, li jistenniena, li jħobbna u li jipproteġina. F’idejh immorru sikuri għal kull mixja.

aktar