Is-setgħa tal-imfietaħ

24. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 20 ta’ Novembru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nhar l-Erbgħa li għadda tkellimt dwar il-maħfra tad-dnubiet, b’riferenza partikulari għall-Magħmudija. Il-lum inkomplu fuq it-tema tal-maħfra tad-dnubiet, imma b’riferenza għall-hekk imsejħa “setgħa ta’ l-imfietaħ”, li huma simbolu Bibliku tal-missjoni li Ġesù ta lill-Appostli. Continue reading “Is-setgħa tal-imfietaħ”