Il-Papa f’Santa Marta: Il-fidi mhi qatt fatt privat

Il-Ħamis, 28 ta’ Novembru 2013: Il-projbizzjoni li naduraw lil Alla hija s-sinjal ta’ apostasija ġenerali. Din hija t-tentazzjoni l-kbira li tipprova tikkonvinċi lill-Insara biex jaqbdu triq iktar raġonevoli, iktar trankwilla, waqt li jobdu l-ordnijiet tal-poteri mondani li jippretendu li jnaqqsu r-reliġjon għal ħaġa privata. U fuq kollox ma jridux li Alla jkun adurat b’fiduċja u fedeltà. Kien proprju minn din it-tentazzjoni li l-Papa Franġisku wissa biex noqogħdu attenti huwa u jitkellem fil-quddiesa ċċelebrata l-Ħamis, 28 ta’ Novembru 2013, fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

aktar