Il-Papa f’Santa Marta: Qalb in-Nisrani taf tishar

It-Tlieta, 7 ta’ Jannar 2014: Qalb in-Nisrani taf tishar biex tagħraf tagħżel bejn dak li jkun ġej minn Alla u dak li jkun ġej mill-profeti foloz. Dan affermah il-Papa Franġisku fil-quddiesa ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta, l-ewwel waħda wara l-festi tal-Milied. Il-Papa tenna mill-ġdid li t-triq ta’ Ġesù hi dik tal-qadi u l-umiltà, triq li l-Insara kollha huma msejħin biex jimxu fiha. ‘Ibqgħu fil-Mulej.’ Il-Papa Franġisku żvolġa l-omelija billi telaq minn din l-eżortazzjoni ta’ San Ġwann Appostlu li nsibu fl-ewwel qari.

aktar