Alter Christus, Karba ta’ Lajk.

ALTER  CHRISTUS – KRISTU IEĦOR

Karba ta’ Lajk

Kitba ta’ Tony Mahoney

Alter Christus   xi grazzja speċjali, x’misterju kbir ta’ mħabba, li s-Saċerdot, dak il-ħin tal-Konsagrazzjoni, fis-Sagrifiċċju tal-Ewkaristija, jgħid: ‘Dan Huwa Ġismi’ u ‘Dan Huwa Demmi’ u ma jgħidx ‘Dan Huwa Ġisem Kristu’, ‘Dan Huwa Demm Kristu’

L-opra tal-Fidwa ma hiex esklussivament opra spiritwali, il-persuna umana kollha, ġisem u ruħ kienu mifdija permezz tal-azzjoni salvifika, li Kristu wettaq permezz tal-umanità Qaddisa tiegħu.

Is-Saċerdot jaġixxi, jaħdem fil-persuna ta’ Kristu. Is-Saċerdot huwa l-mezz, l-istrument li permezz tiegħu tinxtered u tgħaddi il-grazzja salvifika. Il-persuna fiżiku tas-Saċerdot mhi xejn ħlief il-persuna fiżiku ta’ Kristu. Continue reading “Alter Christus, Karba ta’ Lajk.”