Patri Raniero Cantalamessa se jkun Malta

cantalamessa 

Patri Raniero Cantalamessa OFM Cap huwa l-predikatur tal-Papa u se jkun hawn Malta fuq stedina ta’ Fr Hayden. 

Hemm programm ta’ laqgħat għas- saċerdoti, reliġjużi u operaturi pastorli oħra.  Il-laqgħat li ser isiru kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex se jkunu mifruxa mill-Ġimgħa,  23 sal- Ġimgħa, 30 ta’ Mejju. Se jkun hemm laqgħa wkoll għas- Sorijiet tal-Klawsura.

Ara l-programm kollu …

Continue reading “Patri Raniero Cantalamessa se jkun Malta”