Il-Papa f’Santa Marta: Ilum niċċelebraw żewġ festi…  it-tħabbira tal-maternità tal-Madonna u l-inkarnazzjoni tal-Iben t’Alla

It-Tlieta, 25 ta’ Marzu 2014: Disa’ xhur mil-lum ikun il-Milied.  F’dan il-jum, il-Knisja tfakkarna meta l-Mulej Alla, permezz tal-Arkanġlu Gabrijel, stieden lill-Madonna biex issir Omm il-Messija, u hi aċċettat.  F’dak il-mument, bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, tnissel fiha Ġesù.  Għalhekk nistgħu ngħidu li llum qed niċċelebraw żewġ festi: it-tħabbira tal-maternità tal-Madonna u l-inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Ilum niċċelebraw żewġ festi…  it-tħabbira tal-maternità tal-Madonna u l-inkarnazzjoni tal-Iben t’Alla”