“Hi l-koppja miżżewġa x-xbieha ta’ Alla: ir-raġel u l-mara”.  Dan huwa kliem il-Papa Franġisku,  “Mhux ir-raġel waħdu, mhux il-mara waħidha, imma t-tnejn li huma flimkien.” (Mill-Udjenza tat-2 ta’ April 2014)

Din id-dimensjoni taż-żwieġ naturali ma tantx nitkellmu dwarha., l-aktar fid-diskussjoni dwar forom ġodda ta’ żwieġ.  Hawn, il-Papa  mhux qed jitkellem biss dwar iż-żwieġ nisrani li huwa sagrament, imma dwar kull żwieġ ieħor bejn mara u raġel.

U allura jekk il-koppja tgħaddi fl-ulied naturali tagħha bosta mill-karatteristiċi naturali li għandhom l-omm u l-missier, kemm aktar fuq livell spiritwali tgħaddilhom ukoll dan ix-xebħ li tagħha ma’ Alla nnifsu?

Categories: Ġenerali
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: