L-Għerf

1. Katekeżi dwar id-Doni tal-Ispirtu s-Santu mill-Papa Franġisku. 9 t’April 2014

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nibdew serje ta’ katekeżi fuq id-doni ta’ l-Ispirtu s-Santu. Tafu intom li l-Ispirtu s-Santu hu r-ruħ li tagħti l-ħajja lill-Knisja u lil kull Nisrani: hu l-Imħabba ta’ Alla li jagħmel minn qalbna l-għamara tiegħu u jidħol f’komunjoni magħna. L-Ispirtu s-Santu dejjem hu magħna, dejjem hu fina, fil-qalb tagħna. Continue reading “L-Għerf”