Il-Ħamis, 24 ta’ April 2014, 7.30pm: Is-Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta organizza laqgħa ta’ diskussjoni bit-tema, “L-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet għal żmien ir-Randan: Sehmna fil-Bini tas-Soċjetà”. Il-laqgħa saret fil-Katekumenju tal-Mosta u fiha ħadu sehem l-Onorevoli Membri Parlamentari Carmelo Abela, David Agius, Charlo Bonnici u Luciano Busutill, flimkien mas-Saċerdot ir-Reverendu Dun Joe Galea Curmi. Fi tmiem il-laqgħa kien hemm ħin qasir għall-interventi minn dawk preżenti.  Il-laqgħa tmexxiet Sinjuri Matteos Galea u Benjamin Camilleri.

Ara l-filmat kollu tad-diskussjoni u wara iktbilna l-kummenti tiegħek.  Nitolbu li l-kummenti jsir bir-rspett u bl-imħaba kollha u li ma jkunux indirizzati lejn persuni individwali.

Continue reading “”