Ix-Xjenza

5. Katekeżi dwar id-Doni tal-Ispirtu s-Santu mill-Papa Franġisku. 21 ta’ Mejju 2014

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Il-lum nixtieq nixħet dawl fuq don ieħor ta’ l-Ispirtu s-Santu, id-don tax-xjenza. Meta nitkellmu dwar xjenza, il-ħsieb tagħna minnufih jaqa’ fuq il-ħila tal-bniedem li jkun jaf dejjem aħjar ir-realtà li biha hu mdawwar u li jiskopri l-liġijiet li jmexxu n-natura u l-univers. Imma x-xjenza li tiġi mill-Ispirtu s-Santu ma tillimitax ruħha biss għall-għarfien uman: hi don speċjali, li jwassalna biex, permezz tal-ħolqien, nifhmu l-kobor u l-imħabba ta’ Alla u r-relazzjoni profonda tiegħu ma’ kull ħlejqa. Continue reading “Ix-Xjenza”