Patt ġdid u Poplu ġdid

3. Katekeżi dwar il-Knisja mill-Papa Franġisku. 6 t’Awwissu 2014

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-katekeżi li għaddew rajna kif il-Knisja hi poplu, poplu mħejji minn Alla bis-sabar u l-imħabba u li aħna lkoll imsejħin nagħmlu parti minnu. Il-lum nixtieq nitkellem dwar l-element ġdid li jikkaratterizza lil dan il-poplu: dan hu tabilħaqq poplu ġdid, li hu mwaqqaf fuq il-patt il-ġdid, li l-Mulej Ġesù tana permezz tad-don ta’ ħajtu. Dan l-element ġdid ma jiċħadx il-mixja li saret qabel u lanqas imur kontriha, anzi, imexxiha ’l quddiem, iwassalha għat-twettiq tagħha. Continue reading “Patt ġdid u Poplu ġdid”