Xi kwalifiki jrid ikollok biex issir Isqof?

PC

Minn Joe Farrugia

Xi jiem ilu ltaqjt ma’ wieħed żagħżugħ, ħabib tiegħi li għadu kif spiċca l-università u bħalissa għaddej minn interview għall-oħra biex isib post fejn jaħdem.  Qalli, “L-ewwel jitolbuk il-lista tal-kwalifiki li għandek u wara jistaqsuk dwar l-esperjenza tiegħek f’dak ix-xogħol.”  Min jaf, f’dawn il-jiem, kemm hemm żgħażagħ oħra bħalu.  Għax illum dik il-kultura, kważi kollox sar jiddepdi mill-kwalifiki u l-esperjenza li jkollok. Continue reading “Xi kwalifiki jrid ikollok biex issir Isqof?”