Il-Knisja hi Omm (II): tgħallimna l-opri tal-ħniena

6. Katekeżi dwar il-Knisja mill-Papa Franġisku. 10 ta’ Settembru 2014

Nirringrazzjakom taż-żjara tagħkom, grazzi ħafna. Nitlobkom iżżommuni fit-talb tagħkom, tinsewx, eħ!, biex nista’ nibqa’ għaddej b’xogħli. Jiena nitlob għalikom ilkoll u għat-tfal. U issa, ilkoll flimkien, nitolbu lill-Madonna u nagħtikom il-barka tiegħi. [Ave Maria] Il-jum it-tajjeb, u ħarsu ’l quddiem, eħ! Grazzi lilkom! Grazzi. Continue reading “Il-Knisja hi Omm (II): tgħallimna l-opri tal-ħniena”