Il-Knisja hija għarusa tistenna lil għarustha

10. Katekeżi dwar il-Knisja mill-Papa Franġisku. 15 t’Ottubru 2014

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Matul dan iż-żmien tkellimna dwar il-Knisja, dwar ommna l-Knisja mqaddsa ġerarkika, il-poplu ta’ Alla li jinsab f’mixja. Il-lum nixtiequ nistaqsu lilna nfusna: Imma fl-aħħar, x’sa jseħħ mill-poplu ta’ Alla? X’ħa jiġri minn kull wieħed u waħda minna? X’għandna nistennew? L-Appostlu Pawlu għamel il-qalb lill-Insara tal-komunità ta’ Tessalonika, li kienu jagħmlu dawn l-istess mistoqsijiet, u wara l-argumentazzjoni tiegħu stqarrew dan il-kliem li hu fost l-isbaħ fit-Testment il-Ġdid: “Hekk inkunu dejjem mal-Mulej” (1 Tess 4:17). Hu kliem sempliċi, imma mimli b’tama hekk kbira! Continue reading “Il-Knisja hija għarusa tistenna lil għarustha”