Il-Knisja il-Ġisem ta’ Kristu

11. Katekeżi dwar il-Knisja mill-Papa Franġisku. 22 t’Ottubru 2014

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Meta nkunu rridu nuru kif l-elementi li jsawru realtà waħda huma marbuta ma’ xulxin mill-qrib u flimkien jagħmlu ħaġa waħda, spiss nużaw ix-xbieha tal-ġisem. Ibda mill-Appostlu Pawlu, din l-espressjoni ntużat għall-Knisja u kienet magħrufa bħala l-karatteristika distintiva l-iżjed profonda u sabiħa tagħha. Il-lum, mela, nixtiequ nistaqsu: F’liema sens il-Knisja tinbena f’ġisem? U għaliex tissejjaħ “il-ġisem ta’ Kristu”? Continue reading “Il-Knisja il-Ġisem ta’ Kristu”