Il-Knisja realtà viżibbli u spiritwali

12. Katekeżi dwar il-Knisja mill-Papa Franġisku. 29 t’Ottubru 2014

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba,

Fil-katekeżi ta’ qabel stajna nuru kif il-Knisja għandha natura spiritwali: hi l-ġisem ta’ Kristu, mibni fl-Ispirtu s-Santu. Imma meta nirriferu għall-Knisja, ħsiebna dritt imur fuq il-komunitajiet tagħna, il-parroċċi tagħna, id-djoċesijiet tagħna, l-istrutturi li fihom soltu niltaqgħu u, ovvjament, anki fuq il-komponenti u l-figuri l-iżjed istituzzjonali li jżommuha wieqfa, li jmexxuha. Din hi r-realtà viżibbli tal-Knisja. Allura jeħtieġ nistaqsu: dawn huma żewġ affarijiet differenti minn xulxin jew hi l-istess Knisja? U, jekk hi dejjem l-istess Knisja waħda, kif nistgħu nifhmu r-rabta bejn ir-realtà viżibbli tagħha u dik spiritwali? Continue reading “Il-Knisja realtà viżibbli u spiritwali”