Il-Milied magħna: L-Imanuel, Alla magħna

Riflessjoni għall-Avvent minn Paul Xuereb

Żgur li ma ddumx ma tinduna li l-Milied fil-qrib!  Biżżejjed tilmaħ it-tiżjien u tinnota l-attivita’ aċċelerata minn negozji.

Lili, l-aktar ħaġa li tolqotni f’dan iż-żmien hi l-imħabba ta’ Dak li jħobbna hekk kif aħna. Anzi, Dak li hu l-uniku wieħed li jħobbna hekk. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex l-imħabba tagħna l-bnedmin hi limitata – jiena inħobbok sakemm ma tmeriniex, sakemm ma tippruvax twaqqani għaċ-ċajt, sakemm .. Imma Hu le. Iħobbni dejjem. Ukoll meta jien niddeċiedi nagħmel ta’ rasi. Ukoll meta jiena naħseb li mhux qed jagħti każi. Continue reading “Il-Milied magħna: L-Imanuel, Alla magħna”