It-tifkira tal-ewwel laqgħa ma’ Ġesù

Il-Ġimgħa 30 ta’ Jannar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

In-Nisrani għandu dejjem jibqa’ jgħożż it-tifkira tal-ewwel laqgħa tiegħu ma’ Ġesù u t-tama fiH. Dan jgħinu biex jibqa’ miexi ‘l quddiem fil-ħajja u jtih il-kuraġġ fil-fidi. Din kienet l-affermazzjoni li għamel il-Papa Franġisku dalgħodu waqt l-omelija tal-quddiesa li ppresjeda fid-Dar Santa Marta.

Continue reading It-tifkira tal-ewwel laqgħa ma’ Ġesù

Ġesù salvana b’isimna u kunjomna, iżda fi ħdan poplu

Il-Ħamis 29 ta’ Jannar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Dawk li l-fidi jagħmluha ħaġa privata billi jinqatgħu fi gruppi ta’ élites u jiddisprezzaw lill-oħrajn ma jkunux mixjin fit-triq ġdida li inawgura Ġesù, afferma l-Papa Franġisku dalgħodu waqt l-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fid-Dar Santa Marta.

Continue reading Ġesù salvana b’isimna u kunjomna, iżda fi ħdan poplu

Il-Familja, Il-Missier

4. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 28 ta’ Jannar 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nerġgħu naqbdu l-mixja tagħna ta’ katekeżi fuq il-familja. Il-lum inħallu tmexxina l-kelma “missier”. Kelma li għalina l-Insara hi egħżeż minn kull kelma oħra, għax dan hu l-isem li bih Ġesù għallimna nsejħu lil Alla: missier. Is-sens ta’ dan l-isem kiseb qawwa ġdida meta Ġesù użah biex idur lejn Alla u juri r-relazzjoni speċjali tiegħu miegħU. Il-misteru mbierek mill-intimità ta’ Alla, Missier, Iben u Spirtu, muri minn Ġesù, hu l-qalba tal-fidi Nisranija tagħna. Continue reading Il-Familja, Il-Missier

Nifhmu r-rieda ta’ Alla nimxu magħha u li nwettquha sal-aħħar

It-Tliet 27 ta’ Jannar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Jeħtieġ nitolbu ‘l Alla kuljum il-grazzja li nifhmu r-rieda tiegħU, il-grazzja li nimxu magħha u l-grazzja li nwettquha sal-aħħar. Din kienet it-tagħlima li l-Papa Franġisku silet mill-qari tal-liturġija tal-lum waqt l-omelija tal-quddiesa li hu ppresjeda fid-Dar Santa Marta. Continue reading Nifhmu r-rieda ta’ Alla nimxu magħha u li nwettquha sal-aħħar

M’għandniex nibżgħu u lanqas nistħu li aħna Nsara

It-Tnejn 26 ta’ Jannar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

La għandna nibżgħu u lanqas nistħu li aħna Nsara għax il-fidi hija spirtu ta’ qawwa, ta’ karità u ta’ prudenza. Din hi l-lezzjoni li silet il-Papa Franġisku mill-qari tal-liturġija fit-tifkira ta’ San Titu u San Timotju, dixxipli tal-Appostlu tal-Ġnus.

Continue reading M’għandniex nibżgħu u lanqas nistħu li aħna Nsara

Aktar milli ġudizzju l-qrar irid ikun laqgħa ma’ Alla

Il-Ġimgħa 23 ta’ Jannar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Il-qrar mhuwiex ġudizzju iżda laqgħa ma’ Alla li jaħfer u jinsa kull dnub ta’ kull bniedem li ma jegħjiex jitlob il-ħniena tiegħU. Dan kien il-ħsieb ewlieni tal-omelija li l-Papa Franġisku għamel dalgħodu fid-Dar Santa Marta. Continue reading Aktar milli ġudizzju l-qrar irid ikun laqgħa ma’ Alla

Il-poplu t’Alla jsib it-tama fil-Mulej

Il-Ħamis 22 ta’ Jannar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Fir-riflessjoni dwar l-episodju tal-Vanġelu tal-lum, li l-Papa Franġisku għamel dalgħodu waqt l-omelija fid-Dar Santa Marta, huwa qal li l-poplu t’Alla jsib it-tama fil-Mulej, għax dan hu l-mod kif Ġesù jaġixxi: jgħallem, imiss il-qlub u jasal għandhom, għax tagħlimu fih il-qawwa tal-Kelma t’Alla. Continue reading Il-poplu t’Alla jsib it-tama fil-Mulej