Jeħtieġ li l-Knisja tħabbar il-Vanġelu fil-faqar

Il-Ħamis, 5 ta’ Frar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Jeħtieġ li l-Knisja tħabbar il-Vanġelu ‘fil-faqar’ u min iħabbar għandu jkollu għan wieħed: dak li jtaffi l-miżerja tal-aktar foqra mingħajr ma jinsa li dan is-servizz hu opra tal-Ispirtu s-Santu u mhux tal-ħiliet umani.

Continue reading “Jeħtieġ li l-Knisja tħabbar il-Vanġelu fil-faqar”