Bibbja bħala application (għal mobile/tablets).

DOMANDA

Nixtieq nistaqsi jek hemmx xi possibilita li xi darba ikolna Bibbja bhala application (ghal mobile/tablets). Tkun utli hafna fejn nkunu nistu ngoru il-kelma ta’ Alla kulimkien. Hemm applications b lingwi differenti fosthom b’lingliz izda jien personali nixtieq kiku jkolna wahda bil-malti fejn inkunu nistu nifmuwa ahjar.  Grazzi. (Kyle, 17 ta’ Frar 2015)

TWEĠIBA

Bhalissa qeghdin f’konsultazzjoni dwar dan, ghaliex bosta persuni staqsew ghaliha. Nittama li ma ndumux daqs kemm ilna. Grazzi tal-interess. Itlob ghalina.  joe