L-ewwel messaġġ tal-Arċisqof-elett Charles J. Scicluna lill-Poplu Malti

L-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Charles J. Sciscluna, iben Emanuel u Maria Carmela née Falzon, twieled f’Toronto, il-Kanada, fil-15 ta’ Mejju 1959. Il-familja Scicluna waslet Malta fl-1960 u għal diversi snin kienet toqgħod Ħal Qormi sakemm marret toqgħod Ħal Lija fl-1976.

Continue reading L-ewwel messaġġ tal-Arċisqof-elett Charles J. Scicluna lill-Poplu Malti

L-Arċisqof-elett imexxi pellegrinaġġ penitenzjali f’Tas-Sliema

Il-Ġimgħa 27 ta’ Frar 2015: L-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna mexxa pellegrinaġġ penitenzjali bix-xbieha tal-Ecce Homo, li telaq mill-knisja ta’ Stella Maris u ntemm fil-knisja ta’ St Patrick’s, Tas-Sliema. Matul dan il-pellegrinaġġ saret riflessjoni mill-Arċisqof u l-pellegrinaġġ intemm bil-Barka Sagramentali.

Continue reading L-Arċisqof-elett imexxi pellegrinaġġ penitenzjali f’Tas-Sliema