IL-PAPA FRANĠISKU SENTEJN WARA

B’ħarstu ’l quddiem biex illum il-Knisja twassal aħjar  ‘l Ġesu’ u t-tagħlim tiegħu

Kitba ta’ Patri Silvestru Bonavia OFMCap

Kull mument, kull jum, kull diskors u omelija, kull laqgħa jew udjenza, kull vjaġġ jew intervista u l-laqgħat mal-media tal-Papa Franġisku kollox juri fejn jixtieq bis-serjeta’ li tasal il-Knisja bħala poplu t’Alla.

Dan huwa jixtiequ jitwettaq biex kemm il-Knisja kif ukoll il-Poplu kollu t’Alla jkunu kif għandhom ikunu f’din il-bidla epokali li fiha qed ngħixu. Aħna lkoll għandna xorti waħdanija li nistgħu nagħtu sehemna biex dan jitwettaq; ilkoll nistgħu nieħdu sehem f’din l-avventura divina sabiex Kristu jkun jista’ jasal aħjar għand il-bniedem tallum tant bil-għatx u mxennaq għall-għaqda, is-sliem u l-ferħ li Huwa ġabilna u li tant neħtieġu.  Continue reading IL-PAPA FRANĠISKU SENTEJN WARA