Kors ta’ Eżerċizzi Spiritwali minn Fr Hayden, Kappuċċin.

Jekk f’dan ir-Randan għadek ma sibtx ħin li tmur tisma’ Eżerċizzi Spiritwali u aktarx li mhux se ssib, illum għandek opportinità oħra li mill-kwiet ta’ darek, f’ħin komdu għalik, tista tisma’ l-Kelma ta’ Alla.  Din l-istedina għalik ukoll.  Tgħidlux le … mhux lil Fr Hayden … imma lill-Mulej!

http://www.laikos.org/Ezercizzi_2015_Fr-Hayden.htm