L-Ingress Solenni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Is-Sibt 21 ta’ Marzu 2015: OMELIJA TA’ MONSINJUR ARĊISQOF

‘TĦOBBNI INT?’
Il-kelmiet ta’ Ġesù lil Pietru jgħoddu għal kull wieħed u waħda minnha.
Ilum, b’mod speċjali, Ġesù jgħidhom lili, magħżul biex inkun ir-Ragħaj tagħkom.
Id-domanda ta’ Ġesù tfakkarni fid-dgħufija tiegħi u fil-Ħniena tiegħu. Continue reading “L-Ingress Solenni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna”