Nitgħallmu minnu

Patri Mario Attard OFM Cap

Issa l-arċidjoċeżi tagħna għandha r-ragħaj spiritwali ġdid tagħha. Kull ragħaj iġib miegħu l-bagalja tiegħu mimlija kif inhi bl-esperjenzi, bil-konvinzjonijiet, u b’għadd ta’ modi ta’ kif jista’ jeżerċita r-responsabbiltà episkopali li ġiet afdata f’idejh.

Dan l-aħħar, waqt li kont qiegħed naħdem fl-isptar, ġejt imnebbaħ b’din il-fehma interessanti. Illum, li missieri, Alla jaħfirlu, ħalliena, sirt aktar napprezzah. Għaliex, fin-nuqqas tiegħu, qiegħed nara kwalitajiet li, meta kien ħaj, għal xi raġuni jew oħra, ma stajtx nara. Għalkemm dejjem xtaqt li nara ħa napprezzah aktar. Kif tassew jixraqlu! Continue reading Nitgħallmu minnu

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jżur l-MCAST f’Raħal Ġdid

Il-Ġimgħa 27 ta’ Marzu 2015: L-Arċisqof Charles J. Scicluna żar l-istudenti u l-istaff tal-MCAST, f’Raħal Ġdid. L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil-festa ta’ Marija Addolorata u wara żar Esebizzjoni fil-Kampus tal-Kulleġġ fejn kellu l-opportunita’ li jiltaqa’ ma’ aktar żgħażagħ u jara l-proġetti tagħhom. Continue reading L-Arċisqof Charles J. Scicluna jżur l-MCAST f’Raħal Ġdid