Il-Misteru tal-Fidwa fil-Maġisteru ta’ Papa Franġisku

Kitba ta’ Dun Hector Scerri

F’ħarġa oħra ta’ din il-pubblikazzjoni (nru 30, tad-9 ta’ Diċembru 2014), kellna l-opportunità li napprezzaw il-Misteru tal-Inkarnazzjoni fil-Maġisteru ta’ Papa Franġisku. Ħsibt li issa li wasalna biex niċċelebraw il-jiem qaddisa tal-Ġimgħa l-Kbira u t-Tridu tal-Għid il-Kbir jixraq li nirriflettu dwar il-Misteru tal-Fidwa f’dak li għallem il-Papa. B’dan il-mod, permezz ta’ żewġ artikli, inkunu tajna ħarsa tajba lejn il-Kristoloġija fit-tagħlim li tana sa issa l-Papa preżenti. Continue reading “Il-Misteru tal-Fidwa fil-Maġisteru ta’ Papa Franġisku”