L-għerf tal-qalb

Patri Mario Attard OFM Cap

Fl-okkażjoni tat-23 Jum Dinji tal-Morda, li ġie imwaqqaf minn San Ġwann Pawlu II, u li jiġi iċċelebrat bħas-soltu kull 11 ta’ Frar ta’ kull sena, Papa Franġisku ħareġ messaġġ għal dan il-jum partikulari. Il-messaġġ ta’ din is-sena jismu: L-għerf tal-qalb. Kont għajnejn għall-għama, kont riġlejn għaz-zopp (Ġobb 29,15).

Aktar minn sempliċiment nirrepeti dak li l-Papa Franġisku kiteb f’dan il-messaġġ sabiħ b’mod pappagallesk xtaqt nieqaf fuq frażi profonda mit-titlu tal-messaġġ: L-għerf tal-qalb. Ħadt gost ħafna li l-Papa silet it-titlu tiegħu mill-ktieb ta’ Ġobb. Ġobb huwa wieħed mill-personaġġi bibbliċi li għadda minn kull tbatija immaġinabbli. Tilef lil uliedu, ġidu u saħħtu. Kos hux! Għidli ftit jekk il-morda jitilfux huma wkoll lill-familja tagħhom, ġidhom u saħħithom? L-esperjenza tiegħi fl-Isptar Mater Dei tgħallimni li min jitlef saħħtu jkun tilef lill-familja tiegħu stess. Bħalissa tiġini quddiemi l-esperjenza ta’ missieri stess, Alla jaħfirlu. Meta kien pazzjent magħna f’Mater Dei seta’ igawdi lil ommi u lil ħuti? Le! L-għaliex lanqas meta kellu mumenti fejn kien jiġi f’tiegħu l-għejja u l-ħeddla tal-mard ma kienux jippermettulu li jgawdina. Fl-isptar ġieli niltaqa’ ma pazzjenti tal-flus! Jistgħu igawduhom? Jistgħu isiefru jew imqar li joħorġu jieklu mal-membri tal-familja tagħhom? Żgur li le! Mela dawn ikollhom moħħ! Continue reading L-għerf tal-qalb

Sabbath or Sunday?

(from Catholic Answers – http://www.catholic.com)

Some religious organizations (Seventh-day Adventists, Seventh-Day Baptists, and certain others) claim that Christians must not worship on Sunday but on Saturday, the Jewish Sabbath. They claim that, at some unnamed time after the apostolic age, the Church “changed” the day of worship from Saturday to Sunday. However, passages of Scripture such as Acts 20:7, 1 Corinthians 16:2, Colossians 2:16-17, and Revelation 1:10 indicate that, even during New Testament times, the Sabbath is no longer binding and that Christians are to worship on the Lord’s day, Sunday, instead.  Continue reading Sabbath or Sunday?

Do Catholics Worship Statues?

(from Catholic Answers – http://www.catholic.com/)

“Catholics worship statues!” People still make this ridiculous claim. Because Catholics have statues in their churches, goes the accusation, they are violating God’s commandment: “You shall not make for yourself a graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: you shall not bow down to them or serve them” (Ex. 20:4–5); “Alas, this people have sinned a great sin; they have made for themselves gods of gold” (Ex. 32:31).

It is right to warn people against the sin of idolatry when they are committing it. But calling Catholics idolaters because they have images of Christ and the saints is based on misunderstanding or ignorance of what the Bible says about the purpose and uses (both good and bad) of statues.  Continue reading Do Catholics Worship Statues?